Krajská rozvojová agentúra Prešov

Podpora regiónu, poradenstvo a regionálny rozvoj.

Adresa:
Tkáčska 2, 08001 Prešov
Telefón:
051 7725 480
IČO:
36164330