Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Vytváranie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania. Projektové poradenstvo, pôžičky a vzdelávanie.

Adresa:
Reimanova 9, 08001 Prešov
E-mail:
Telefón:
051 7560 380
Fax:
051 7733 552
IČO:
31950507