BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.

Súkromná vysoká škola zameraná na štúdium politológie.

Adresa:
Grösslingová 53, 81109 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 5923 4312
IČO:
37924133