Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.

Škola, ktorej ciežom je vychova vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov pre ošetrovatežskú prax.

Adresa:
Nám.1.mája č. 1, 81000 Bratislava
Telefón:
02 5778 0630
IČO:
31821979