Súkromné gymnázium

Zriaďovateľom gymnázia, ktoré umožňuje štúdium úspešným rómskym žiakom, je Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj.

Adresa:
Galaktická 9, 04001 Košice
Telefón:
055 6741 004
IČO:
35553189