Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Všeobecné stredoškolské vzdelanie.

Adresa:
Zbrojničná 3, 04001 Košice
E-mail:
Telefón:
055 6222 795
IČO:
17078334