Náruč - Pomoc deťom v kríze

Pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.

Adresa:
Zádubnie 56, 01003 Žilina
Telefón:
041 5166 543
Fax:
041 5166 543
IČO:
36138665