Náruč - Pomoc deťom v kríze

Pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.

Adresa:
Zádubnie 56, 01003 Žilina
E-mail:
Telefón:
0948 578 053
IČO:
36138665