Slovenský zväz telesne postihnutých - Krajské centrum Žilina

Adresa:
M.R.Štefánika 1/33, 01001 Žilina
Telefón:
041 5624 411
IČO:
37803948