Slovenský zväz telesne postihnutých - Krajské centrum Žilina

Adresa:
1. mája 4, 01001 Žilina
Telefón:
041 5624 411
IČO:
37803948