Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkevná organizácia.

Adresa:
Palisády 46, 81106 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 5920 1220
IČO:
00179213