Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

Cirkevná organizácia mormónskej náboženskej spoločnosti.

Adresa:
Grösslingová 4, 81109 Bratislava
Telefón:
0914 105 236
IČO:
30869072