Športový Kombat Klub Kondor Prešov

Združenie priaznivcov praktickej streľby. Ponuka streľby na strelnici Kondor Prešov - Cemjata.

Adresa:
Bezručova 17/A, 08001 Prešov
Telefón:
0918 377 860
IČO:
37787845