Systém efektívnej obrany Prešov, športový klub zmiešaných bojových umení, telovýchovy a športu

Kurzy sebaobrany.

Adresa:
Košická 16, 08001 Prešov
Telefón:
0902 360 978
IČO:
42088429