Linea nova - Ing. Anton Novotný

Autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb. Komplexná projektová a inžinierska činnosť.

Adresa:
Moskovská trieda 1, 04023 Košice
Telefón:
0907 515 553
IČO:
42098912