Lanstat - Ing. Michal Tomko

Statika pozemných stavieb. Návrhy a posudzovanie nosných častí stavebných konštrukcií.

Adresa:
Michalovská 7, 04011 Košice
Telefón:
0903 634 113
IČO:
35453028