Filia nezisková organizácia

Prevencia drogových závislostí, sociálne poradenstvo.

Adresa:
Tr. SNP 3, 04011 Košice
Telefón:
055 3084 915
IČO:
35506130