Občianske združenie Usmej sa na mňa

Projekty a aktivity smerujúce k integrácii a zlepšeniu vzdelávania zmyslovo, telesne a mentálne postihnutých detí.

Adresa:
Tomášikova 6, 04001 Košice
Telefón:
055 2700 864
IČO:
35558652