Občianske združenie Usmej sa na mňa

Projekty a aktivity smerujúce k integrácii a zlepšeniu vzdelávania zmyslovo, telesne a mentálne postihnutých detí.

Adresa:
Hlavná 68, 04001 Košice
Telefón:
0910 524 411
IČO:
35558652