Inštitút Dcér Márie Pomocnice

Život saleziánok a činnosť venovaná Bohu a mladým.

Adresa:
Kremnická 17, 85101 Bratislava
Telefón:
02 6381 4955
Fax:
02 6381 4955
IČO:
00677728