Šťastný život n.o.

Nezisková organizácia prevádzkujúca denný stacionár v Mojmírovciach pre mentálne postihnutú mládež.

Adresa:
Mojmírovce 857, 95115 Mojmírovce
Telefón:
037 7798 197
Fax:
037 7798 197
IČO:
36096695