Správa zariadení sociálnych služieb

Sociálne služby. Prevádzka: útulok pre bezdomovcov, nocľaháreň, denný stacionár, zariadenie núdzového bývania.

Adresa:
Baničova 12, 94912 Nitra
Telefón:
037 6925 511
IČO:
37966456