NOVÁ STRÁNKA 


Firemný profil - Erotické stránky  - Ostatné stránky

URL

https://blue-subtitle.com

Titulok


Príklad: Scitech

NÁZOV STRÁNKY

Stručný názov stránky, v povolenom formáte:
· priezvisko, meno pri stránkach o konkrétnej osobe (osobná, hokejista, fotograf...)
· názov domény bez www, napr. Scitech.sk, Bleskovky.sk
· názov inštitúcie, produktu (bez akýchkoľvek prívlastkov)
· titulok reklamného charakteru bude prerobený

· nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ pre celé slovo
· používajte diakritiku - š,č,ž,á..
· nevkladajte do názvu znaky, ktoré nie sú jeho súčasťou!

Popis


 znakov ostáva.

Príklad: Denne aktualizované stránky o vede a nových technológiách. Novinky, reportáže, rozhovory a eseje. Vesmír, umelá inteligencia, kybernetika, genetika, molekulárna biológia a nanotechnológie.
POPIS STRÁNKY

· stručne a výstižne popíšte, čím sa stránka zaoberá
· popis tvoria zmysluplné vety, nie kľúčové slová!
· popis smie byť len v slovenčine príp. češtine (preložíme ho)
· používajte diakritiku

ŽIADNE!

· žiadne zbytočné frázy ako: „na mojej stránke nájdete...“,„stránka o všetkom...“,„Vitajte na mojej...“
· žiadne konkrétne ceny, dátumy, alebo iné údaje s časovo obmedzenou platnosťou
· žiadne výzvy, oslovenia, porovnania, superlatívy a VEĽKÉ PÍSMENÁ pre celé slová

Nevhodný popis bude upravený podľa obsahu a jeho kvality v čase spracovania návrhu na zaradenie.

Kľúčové slová


 znakov ostáva.

Príklad: vesmír, hviezdna mapa, zatmenie slnka, slnečná sústava, hubblov teleskop, hst, astronómia

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

· zadávajte v základnom tvare, ako je uvedené v príklade
· používajte diakritiku, slová oddeľujte čiarkou
· viacslovné spojenia sú povolené (ale max. 2-3 slovné)
· VEľke A mAlé písmená sa nerozlišujú
· max. rozsah je 200 znakov

· použité slová MUSIA mať priamy súvis so stránkou, v opačnom prípade budú vymazané!

· nie všeobecné! kvalita, zadarmo, Slovensko, firma..
· nie špekulatívne! práca, sms, sex, britney spears..

E-mail  (nezobrazuje sa!)


Príklad: webmaster@5d.sk

TIP:Ak nemáte funkčnú e-mailovú schránku, môžete si ju zadarmo vytvoriť.

KONTAKT na registrátora:

Uveďte funkčný a používaný mail. Slúži na našu komunikáciu s registrátorom stránky. V prípade spracovania vášho návrhu na zaradenie stránky príde na túto adresu automaticky vygenerovaný mail.

Ak ste na našich webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch alebo v žiadostiach, tieto údaje ukladáme počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu. Vaše údaje spracúvame na účely riešenia Vašej požiadavky. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Zoznam nájdete v Podmienkach ochrany súkromia a spracovania údajov.

Podľa druhu Vašej správy, pripomienky alebo požiadavky Vás môžeme spätne kontaktovať prostredníctvom údajov, ktoré ste uviedli (t.j. e-mailom), a to výlučne v súvislosti so spracovaním Vášho podnetu. Vaše kontaktné údaje na našich webových stránkach nikdy nezverejňujeme.

Kategória

Pre výber viacerých možností stlačte klávesu Control (Ctrl)


Pripomienky a odkazy pre administrátorov

Chcem poslať svoje pripomienky ku katalógu Zoznam.sk


PRIPOMIENKY

V prípade, že máte nejakú konštruktívnu pripomienku, ktorá by mohla skvalitniť katalóg stránok, máte na tomto mieste možnosť sa o nápad podeliť.

Z kapacitných dôvodov odpovedáme len na pripomienky, ktoré vyžadujú reakciu alebo vyžiadanie ďalších informácií. Každú pripomienku si však prečítame a ak je prínosom, pokúsime sa jej vyhovieť.
© 1997 - 2021 Zoznam s.r.o. Všetky práva vyhradené. Hosted by Slovak Telekom.