ZADAJTE URL 


  ZADAJTE ADRESU STRÁNKY, KTORÚ NAVRHUJETE PRIDAŤ DO KATALÓGU URL 


 POTVRĎTE NASLEDUJÚCE SKUTOČNOSTI O STRÁNKE: 

Stránka EXISTUJE a je PLNE FUNKČNÁ
Stránka NEOBSAHUJE ŽIADNE ČASTI VO VÝSTAVBE
Stránka NEPORUŠUJE ŽIADNE ZÁKONY SR a ani dobré mravy
Stránku považujem za prínosnú pre slovenských používateľov internetu


POZNÁMKY
· Každý návrh pozorne posudzujeme a pokiaľ stránka nespĺňa VŠETKY uvedené kritériá bude žiadosť bez zdôvodňovania vymazaná.
· Ak sa odkaz na stránku v katalógu už nachádza a chcete ho aktualizovať použite ZMENOVÝ FORMULÁR »

Upozornenie:Ak by ste spozorovali nejaké problémy, oznámte nám ich mailom na adresu odkazy@zoznam.sk. Nezabudnite prosím uviesť, pri ktorej URL adrese sa problém vyskytol a stručne popísať chybu.


© 1997 - 2024 Zoznam s.r.o. Všetky práva vyhradené. Hosted by Slovak Telekom.