Reklama, marketing, vydavatelia

  • Media.zoznam.sk 

    Efektívnosť internetovej reklamy, Zoznam.sk ako reklamné médium, cenníky, reklamné produkty a podmienky uverejnenia reklamy. Plánovač reklamy pre individuálny výpočet ceny kampane.

    http://media.zoznam.sk