Ministerstvo vnútra SR, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Útvar je osobitným zariadením Hasičského a záchranného zboru SR.

Adresa:
Radlinského 6, 81107 Bratislava
Telefón:
0905 605 012