Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZA, Pozemkový a lesný odbor

Adresa:
Vysokoškolákov 8556/33B, 01018 Žilina
Telefón:
041 7335 855
Zaradenie v katalógu: