Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZA, Odbor výstavby a bytovej politiky

Adresa:
Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
Telefón:
041 7335 980