Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Bilingválne gymnázium so zameraním na anglický jazyk.

Adresa:
Komenského 215, 03852 Sučany
E-mail:
Telefón:
0911 348 415
IČO:
00627844