Cenník reklamy v katalógu

(ceny sú uvedené bez DPH)


Vyhľadávanosť kľúčového
slova / návštevnosť sekcie / mesiac
SPONZOROVANÝ ODKAZ
(cena za 1 mesiac)
SPONZOR 200x200 (px)
BANNER KLASIK
468x60 (px)
cena za 1 mesiac
SPONZOR
200x300 (px)
HALF SCREEN
700x100 (px)
cena za 1 mesiac
GARANCIA PRVEJ STRANY *
cena za 1 mesiac
Do 500 20 € 30 € 40 € 5 €
501 - 1000 40 € 60 € 80 € 10 €
1001 - 2500 60 € 90 € 120 € 15 €
2501 - 5000 80 € 120 € 160 € 20 €
5001 - 7000 100 € 150 € 200 € 25 €
7001 - 10000 120 € 180 € 240 € 30 €
10001 - 15000 140 € 210 € 280 € 35 €
15001 - 25000 160 € 240 € 320 € 40 €
Nad 25001 180 € 270 € 360 € 45 €

Podmienené zakúpením Plného Firemného Profilu

Cenník ostatných služieb v katalógu

Grafická upútavka (logo) k sponzorovanému odkazu - upútajte pozornosť na svoju firmu pridaním grafickej upútavky k sponzorovanému odkazu (logo vo veľkosti 90*60 pixelov). Týmto spôsobom máte možnosť návštevníkom predstaviť logo spoločnosti, sídlo, vlajkový produkt, či čokoľvek čo reprezentuje Vašu firmu.

Cena za 1 mesiac 10 €

Výroba reklamných produktov

 • cena podľa celkovej náročnosti
 • výroba sponzorských boxov - 83 €

Vysvetlivky

 • Sponzorovaný odkaz viazaný na kľúčové slovo - pri zadaní Vami zvoleného kľúčového slova sa Váš odkaz zobrazí ako zvýraznený odkaz umiestnený na jednej z prvých šiestich pozícií
 • Sponzorovaný odkaz v sekcii katalógu - vo Vami zvolenej sekcii sa Váš odkaz zobrazí ako zvýraznený odkaz umiestnený na jednej z prvých šiestich pozícií
 • Sponzor viazaný na kľúčové slovo - pri zadaní Vami zvoleného kľúčového slova sa na pravej strane zobrazí Vaša reklama vo forme reklamného boxu (200*200p. alebo 200*300p.)
 • Sponzor v sekcii katalógu - vo Vami zvolenej sekcii sa na pravej strane zobrazí Vaša reklama vo forme reklamného boxu (200*200p. alebo 200*300p.)
 • Banner Klasik viazaný na kľúčové slovo - pri zadaní Vami zvoleného kľúčového slova sa zobrazí Vaša reklama vo forme reklamného banneru (468*60p.)
 • Banner Klasik v sekcii katalógu - vo Vami zvolenej sekcii sa zobrazí Vaša reklama vo forme reklamného banneru (468*60p.)
 • Half Screen viazaný na kľúčové slovo - pri zadaní Vami zvoleného kľúčového slova sa zobrazí Vaša reklama vo forme reklamného banneru nad hlavičkou stránky (700*100p.)
 • Half Screen v sekcii katalógu - vo Vami zvolenej sekcii sa zobrazí Vaša reklama vo forme reklamného banneru nad hlavičkou stránky (700*100p.)

Podmienky

 • jedno kľúčové slovo respektíve jedna sekcia - max. šesť sponzorovaných odkazov
 • jedno kľúčové slovo respektíve jedna sekcia - max. jeden Sponzor (200*200p.) alebo jeden Sponzor (200*300p.), max. jeden Banner Klasik (468*60p.), max. jeden Half Screen (700*100p.)
 • pri kúpe slova respetíve sekcie na určité obdobie - prednostné právo kúpy aj na ďalšie obdobie
 • platobné podmienky sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok

Kontakt

E-mail: odkazy@firma.zoznam.sk

Priamy kontakt na obchodníka:

Viktória Horváthová
Tel.: +421 903 613 434
E-mail: horvathova@firma.zoznam.sk

Ukážky reklamných formátov

Sponzorovaný odkaz (viazaný na kľúčové slovo alebo umiestnený v sekcii katalógu)
Sponzor (slova alebo sekcie) 200x200 (px), max.30kB
Sponzor (viazaný na kľúčové slovo alebo sekciu v katalógu) 200x300 (px), max.20kB
Banner Klasik (viazaný na kľúčové slovo alebo sekciu v katalógu) 468x60 (px), max.20kB
Half Screen (viazaný na kľúčové slovo alebo umiestnený v sekcii katalógu) 700x100 (px) , max.25kB