Detské centrum, spoločnosť pre pomoc deťom v SR odkázaným na náhradnú výchovu, združenie

Prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti.

Adresa:
K. Sidora 134, 03401 Ružomberok
Telefón:
044 4341 636
0903 731 750
Fax:
044 4341 735
IČO:
30226112