DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti.

Adresa:
Karola Sidora 134, 03401 Ružomberok
Telefón:
044 4341 636
0903 731 750
IČO:
30226112