Echo - združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Organizovanie denných táborov cez leto a rôzne iné aktivity pre mentálne postihnuté deti a ich rodiny.

Adresa:
Sklenárova 12, 82109 Bratislava
Telefón:
02 5443 1186
IČO:
31754350