EL-Projekt - Ing. Michal Krempa

Firma zabezpečuje projekty, dodávky, montáže, funkčné skúšky a revízie aktívnych bleskozvodov WAT Franklinplus na území SR. Kompletné dodávky vonkajšej protibleskovej sústavy vrátane uzemnenia, dodávky bleskozvodov stavieb na kľúč.

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Predaj aktívnych bleskozvodov WAT Franklinplus vr. príslušenstva.
Predaj izolovaných zvodových káblov a tienených zvodových káblov ERITECH® ISODC a ERITECH®
ERICORE firmy ERICO.
Predaj zvodičov bleskového prúdu, prepäťových ochrán a bleskoistiek firmy LEUTRON.
Predaj programov určených pre projektantov elektro, VZT, ÚK a ZTI autorskej firmy ASTRA MS
Software s.r.o. Zlín (ČR).

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Spracovanie projektovej dokumentácie aktívnych bleskozvodov a uzemnenia.
Spracovanie projektovej dokumentácie elektrotechnických zariadení do 52kV.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Činnosť súvisí s vypracovanými projektmi a inými činnosťami v investičnej výstavbe.

Adresa:
Moldavská 17, 04011 Košice
Telefón:
055 6441 990
0905 590 625
IČO:
17174708