Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR informuje, vzdeláva, organizuje kurzy a výstavy ľudovo-umeleckej výroby.

Adresa:
Obchodná 64, 81611 Bratislava
E-mail:
IČO:
00164429

Kontaktný formulár