Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dys-Centrum - Paed. Dr. Anna Baráthová

Prevencia, diagnostika a starostlivosť v oblasti vývinových porúch reči, učenia a pozornosti.

Adresa:
Chmeľová dolina 98, 94901 Nitra
Telefón:
0903 244 584
037 65 29 429
IČO:
40079422
Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár