Špeciálna materská škola

Celodenné predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením podľa vzdelávacích programov.

Adresa:
Ľudová 15, 04011 Košice
Telefón:
055 6420 331
Fax:
055 6420 331
IČO:
31309691