Signum - patentová a známková kancelária - Ing. Štefan Cicholes

Patentová a známková kancelária. Služby v oblasti priemyselných práv: patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky.

Adresa:
Hraničná 20, 04017 Košice
Telefón:
0905 632 765
+421 55 676 42 68
Fax:
055 6764 268
IČO:
35565837