Polónyi Pavel, Ing.

Preklady z/do angličtiny, nemčiny. Sprostredkovanie prekladov iných cudzích jazykov. Tlmočenie rokovaní, prednášok a pod.

Adresa:
Ambroseho 10, 85102 Bratislava
Telefón:
0908 728 274
Fax:
+421 2 62 25 08 25
IČO:
40221491