Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Škola so snahou rozvinúť potenciál študenta a jeho schopnosť tvorivo a kriticky myslieť.

Adresa:
Beňadická 38, 85101 Bratislava
Telefón:
02 3211 1555
IČO:
30809193