Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava

Škola so snahou rozvinúť potenciál študenta a jeho schopnosť tvorivo a kriticky myslieť.

Adresa:
Beňadická 38, 85101 Bratislava
Telefón:
02 6383 0864
IČO:
30809193