Ekonomická univerzita v Bratislave

Komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Adresa:
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
Telefón:
02 6729 5356
IČO:
00399957