Janáč Martin JUDr.

Právne služby podnikateľským aj nepodnikateľským subjektom v oblasti občianskeho, obchodného a autorského práva.

Adresa:
Wilsonova 3, 81107 Bratislava
Telefón:
02 5249 4252
0903 940 417
Fax:
02 5249 4252
IČO:
30849225