Súdny exekútor - JUDr. Anton Bury, PhD.

Exekútorský úrad. Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí.

Adresa:
Jelenia 26, 81101 Bratislava
Telefón:
02 5249 4598
0905 721 047
IČO:
31772013