Súkromná obchodná akadémia Amos

Poskytovanie štúdia v 1. stupni VŠ vzdelania, titul DiS, pomaturitné štúdium. Obchodná akadémia - diaľková forma.

Adresa:
Holíčska 2, 85105 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 6381 5687
IČO:
31771033

Kontaktný formulár