Psychosociálne centrum, mestská príspevková organizácia

Organizácia poskytujúca pomoc ľuďom v krízových životných situáciach, trpiacim psychoneurotickými ťažkosťami.

Adresa:
Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice
Telefón:
055 6719 358
055 6719 359
0918 538 735
IČO:
31996361