Gele - Ing. Dalibor Gruber

Patentová, známková a oceňovacia kancelária. Právne poradenstvo.

Adresa:
Humenská 29, 04011 Košice
E-mail:
Telefón:
0903 609 144
IČO:
30681383