Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Základný výskum v oblasti historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy.

Adresa:
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
Telefón:
02 5477 3589
Fax:
02 5477 3589
IČO:
00586978