Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied

Výskum dejín a teórie divadla, filmu, rozhlasu a televízie.

Adresa:
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
Telefón:
02 5477 7193
Fax:
02/ 5477 3567
IČO:
00586986