Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

Rozvíjanie prognóz v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja, rozvoja vedy a jeho environmentálnych aspektov.

Adresa:
Šancová 56, 81105 Bratislava
Telefón:
02 5249 5114
Fax:
02 5249 5029
IČO:
00596795