Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Výskum v oblasti dejín Slovenska, vybranej problematiky zo všeobecných dejín a dejín vied a techniky na Slovensku.

Adresa:
Klemensova 19, 81364 Bratislava
Telefón:
02 5292 5753
Fax:
02 5296 1645
IČO:
00166944
Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár