AQUA-CANAL - Imrich Lakatoš

Čistenie kanalizácie, šácht, septikov, zavedenie prípojky. Zemné, výkopové a demolačné práce.

Adresa:
Nová 11, 08006 Prešov
Telefón:
0949 442 724
IČO:
36903141