Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied

Vedecký výskum orientujúci sa na zámerné, ale aj nežiadúce zmeny v štruktúre makromolekúl vo vzťahu k polymérom.

Adresa:
Dúbravská cesta 9, 84236 Bratislava
Telefón:
02 3229 4308
Fax:
02 3229 4308
IČO:
00586927
Zaradenie v katalógu: